شهرضا ,دانش ,هلال ,خورشیدسرخ ,هلال احمرایران ,دانش آموزان ,زاده شهرضا ,معین زاده

شیر و خورشیدسرخ یا هلال احمرایران 

مهم خدمتی است که این نهاد جهانی به انسانها انجام میدهد. فقط در ایران ما سالهاست که بر سر اسامی در حال کلنجار رفتنیم و  اصل قضیه در مرحله دوم است . مثل پیشاهنگی که سی سال فراموش شده بود و با نام پیشتازان به میدان آمد . ولی در راه اندازی همه این سازمانها آمارها برایمان مهمند نه چیز دیگر چون همه مدارس بر سر مسابقه ای از تعداد آمار در فعالیت های مختلف با هم در حال مسابقه اند ولی در نیل به اهداف در بیشتر موارد کار ها فقط شعارندو بس .  بحث و دلایلش باشد تا بعد .

عکسی از سالهای دهه 50 از مدرسه راهنمایی معین زاده شهرضا دیدم که دانش آموزان عضو شیر و خورشید برای عیادت بیماران به بیمارستان آن سالهای شهرضا رفته اند

دانش آموزانی که همه آنان از فعالان چرخه اقتصادی و فرهنگی شهر می باشند .

مدرسه معین زاده شهرضا

مدرسه معین زاده شهرضا

عیادت از بیماران توسط دانش آموزان مدرسه معین زاده شهرضا

عضو جمعیت شیروخورشیدسرخ ایران دهه   50

هلال احمر شهرضا

ساختمان شیر و خورشیدسرخ یا هلال احمرایران در شهرضا

منبع اصلی مطلب : دلنوشته های یک بازنشسته(جهانمردی شهرضا)
برچسب ها : شهرضا ,دانش ,هلال ,خورشیدسرخ ,هلال احمرایران ,دانش آموزان ,زاده شهرضا ,معین زاده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : شیر و خورشیدسرخ یا هلال احمرایران